Selvom den danske økonomi er stærk og de fleste virksomheder er fyldt med optimisme om fremtiden, så er der også signaler i markedet, som kan få en negativ i effekt i mange virksomheder, og som bør indarbejdes i forudsætningerne for 2019 budgettet.

Den global handel er truet

IMF har i en ny prognose nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst, især i Europa. Dette skyldtes blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina, samt stigende kapacitetsudnyttelse i USA og Nordeuropa, der kan reducere styrken af opsvinget.

Handelskrigen mellem USA og Kina kan også have indflydelse på danske eksport og import. F.eks. er der allerede set faldende eksport til Kina i 2018.

Bliver det en ‘blød’ eller ‘hård’ Brexit

Selvom Storbritanniens udmeldelse af EU træder i kraft allerede 29. marts 2019, så hersker der stadig stor usikkerhed om, hvilke betingelser der vil gælde for handel og arbejdskraft efter denne dag.

Der er endnu ingen aftale mellem EU og Storbritannien – tværtimod skændes partnerne offentligt, og kun lidt tyder på, at det vil ende med en konstruktiv aftale. Danske virksomheder må forberede sig på, at der ikke kommer nogen aftale og lave en risikoanalyse for den enkelte virksomhed. Hvordan skal varetransport på tværs af grænser foregå? Hvad med eksisterende fiskeriaftaler, patentaftaler, IT set-up og arbejdskraftens frie bevægelighed?

I Storbritannien har man allerede offentliggjort planer for et ”hårdt” Brexit, der involverer brugen af motorveje til opbevaring af lastbiler, som vil hobe sig op pga. toldeftersyn, ligesom man er langt med planer for at sikre fødevareforsyningen, der kan blive hårdt ramt, hvis importen fra EU pludselig stopper. Det samme gælder for medicin, hvorfor bl.a. Novo er begyndt opbygning af større end normalt lagre i Storbritannien.

Finansiering kan blive dyrere

Selvom en virksomhed bruger en anden bank end Danske Bank, så kan Danske Banks hvidvaskningsskandale gøre finansiering dyrere for alle.

Efter eget udsagn blev Sydbanks seneste gældsudstedelse dyrere end forventet. Både Sydbank og markedsanalytikere fra andre banker, herunder Thomas Eskildsen fra Handelsbanken og Simon Hagbart Madsen fra Jyske Bank anser det som sandsynligt at hvidvaskningsskandalen vil føre til højere risikopræmie for andre danske banker.

Hvis det bliver dyrere for bankerne at indhente finansiering, så er det sandsynligt at de ekstra omkostninger lægges videre til bankernes kunder.

Produktivitet og en optimeret omkostningsbase kan redde likviditeten

Danske virksomheder har på det seneste hyret mange nye medarbejdere, potentielt uden forbedring af bruttomargen, såfremt der ikke opnås den ventede vækst i omsætningen, da virksomhedens økonomi komme under pres.

Det derfor vigtigt at alle usikkerhedsfaktorer, inklusiv ovenstående, tages med i sin planlægning for næste år. Har man det nødvendige likviditetsberedskab til rådighed, hvis man skulle blive ramt af en eller flere af ovennævnte faktorer, og har man sikret sig, at ens produktivitet er i top og omkostningsbasen er optimeret.