Det internationale handelskammer har offentliggjort den 9. udgave af deres standardiserede handelsbetingelser, også kendt som Inco terms®. Den reviderede udgave træder i kraft den 1. januar 2020. Den indeholder ændringer, som kræver at virksomheder gennemgår deres handelsbetingelser, forsikringsdækning og risikoprofil.

Inco terms® beskriver en række rettigheder og forpligtigelser mellem sælger og køber i internationale handelsaftaler. De beskriver ikke kun, hvem der er ansvarlig for transporten. Forkert valg af Inco terms® kan derfor have stor, negativ effekt på en virksomheds resultat.

Inco terms® 2020 indeholder en række ændringer i forhold til Inco terms® 2010. For eksempel er DAT omdøbt til DPU og der er nye krav til forsikringsdækning for CIP-betingelsen. Alle virksomheder involveret i international handel bør blandt andet besvare følgende spørgsmål:

  • På hvor mange af vores transporter er vi villige til at bære risikoen for skader og tab? Og under hvor stor en del af transporten?
  • Hvornår skal vi / ønsker vi at tegne forsikring? Skal dækningen være niveau A, C eller et tredje niveau?
  • Benytter vi de rigtige Inco terms® i forhold til vores risikoprofil?
  • Benytter vi de rigtige Inco terms® i forhold til den brugte transportmetode? F.eks. anbefales det ikke at bruge FOB/CFR/CIF ved container sø fragt.
  • Aftaler vi specifikt både stedet for risikooverdragelse (levering) OG bestemmelsessted? Definerer vi både stedet OG punktet tydeligt nok?
  • Matcher vores transportaftale de indgående Inco terms®? Betaler vi transportgebyrer, som vi ikke burde, f.eks. losning?
  • Hvordan får vi tydeligt aftalt, hvornår en rammeaftale overgår fra Inco terms® 2010 til Inco terms® 2020?

Når de fleste transporter, heldigvis, bliver eksekveret uden problemer, kan det virke omsonst at gennemgå alle virksomhedens handelspolitikker og -kontrakter, men korrekt brug af Inco terms® kan reducere finansielle risici og reducere arbejdsbyrden i organisationen.