Brancher vi hjælper

"Virksomheder og deres medarbejdere bør indse at optimering af omkostninger kan hjælpe dem med at blive mere konkurrencedygtige på kerneforretningen. Expense Reduction Analysts spiller en hovedrolle i dette."

Nuno Rangel, Vice President - Rangel Portugal

Bilindustrien

Bilindustrien er en af verdens største økonomiske sektorer målt på omsætning. Små margins over flere årtier har gjort denne branche til pioneer indenfor omkostnings- og leverandørstyring.

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlægsopgaver kan både være private (fabrikker, forsyning, osv) og offentlig infrastruktur (veje, broer, dæmninger, osv). Efterspørgslen på bygge- og anlæg er afhængig af demografien og den generelle udvikling i makroøkonomien.

Den offentlige sektor

Selvom andelen varierer fra land til land, så er den offentlige sektor altid en stor andel af den samlede økonomi og omfatter blandt andet kommuner, regioner, stat, offentlig transport, militæret, politi og uddannelsesinstitutioner. Alle med massive indkøbsbehov for at støtte og beskytte befolkningen. Indkøb i den offentlige sektor kan for det meste drage fordel af et Cost Management program til at optimere deres struktur og vedligeholde et højt serviceniveau for skatteyderne.

Finanssektoren

Den finansielle sektor inkluderer pengeinstituter, forsikringsselskaber og investeringsfonde. Disse organisationer beskæftiger sig med monitære transaktioner, samt køb og salg af aktiver, så som sikkerheder, obligationer og forsikringer.

Handel

Handel – både grossist og detail – er en meget konkurrencepræget sektor, hvor internettet og online handel har lagt yderligere pres på den mere traditionelle del af sektoren. Indgående kendskab til markedstrends og omkostningsstyring er uundværligt.

Liberale erhverv

Administrative opgaver, som ofte bliver købt efter behov såsom revision, advokater, reklame, IT og personaleadministration.

Non-Profit

Kan være både private og offentlige, men sigter alle efter at drives uden at lave profit. Typisk er ambitionerne at støtte sociale, politiske eller samfundsforhold som f.eks. sportsklubber, fagforeninger, osv. Organisationerne er afhængige af kontigenter, doneringer og skattefritagelse for at overleve.

Produktion

Produktionsvirksomheder omdanner råvarer til færdige produkter, fra daglivarer til mere komplekse produkter, som sælges til grossister og detailbutikker. Enhedsomkostningerne kan ændre sig hurtigt som følge af den økonomiske udvikling.

Service og fødevarer

Denne bredde gruppe dækker både over hoteller, restauranter og forskellige serviceydelser i forbindelse med turisme. Størrelsen af denne sektor afhænger af mange variabler såsom makroøkonomien, rådighedsbeløb, mængden af fritid, vejret, osv.

Waiter holding a tray of champagne flutes

Sundhedssektoren

Sundhedssektoren omfatter både private og offentlige institutioner såsom hospitaler, tandlæger, plejehjem, hjemmepleje og andre organisationer, som støtter svage og ældre. Det er en af verdens største og hurtigst voksende sektorer. Sektoren er domineret af offentlig investering og regulering. Med en aldrene befolkning er omkostningsstyring kritisk.

Transport og logistik

Transport og logistik er rygraden i forsyningskæden. Det dækker både over transport af varer og personer, inklusiv opbevaring og transit. Øget konkurrence og regulering, sammen med små margins gør omkostningsstyring til et vigtigt element for at overleve.

Find ud af, hvem vi er, og hvordan vi arbejder

Hvem er vi