Meeting over a clipboard

Hvem er Expense Reduction Analysts?

Lokal viden, global rækkevidde

Som en af verdens førende specialistgrupper inden for omkostningsstyring optimerer Expense Reduction Analysts dine forretningsomkostninger og finder innovative løsninger, som bedst opfylder virksomhedens behov. De resulterende besparelser er produktet af vores omfattende ekspertise, professionelle forhandlinger med leverandører samt, vurdering af deres ydelser kontra dine behov i løbet af hele samarbejdsperioden med Expense Reduction Analysts, – og du bevarer kontrollen ved hjælp af vores transparente omkostningsstyringsproces.

Hovedparten af vores arbejde sker uden for dit kontor. Vores processer, ressourcer og systemer sikrer minimal påvirkning af dine interne ressourcer. Vi overvåger leverandørens ydelser i løbet af en periode, for at sikre, at alle besparelser realiseres, holdes kørende og endda forbedres over tid. Gennem hele processen samarbejder vi med dig på et fuldt gennemsigtigt grundlag, så du kan bevare kontrollen over alle de vigtigste aspekter af engagementet.

Sådan arbejder vi

ERA_icons_artboarded

Analyse

For hver af de udvalgte omkostningskategorier forbereder vi en rapport, som beskriver jeres nuværende situation, mht. proces, forbrug, priser og leverandøraftaler.

ERA_icons_artboarded

Markedsundersøgelse

Baseret på vores ekspertise og markedskendskab præsenterer vi dig for en rapport som synliggør og kvantificerer jeres besparelsespotentiale.

ERA_icons_artboarded

Nominering og implementering

Vi faciliterer implementering af jeres valgte optimeringsløsninger.

ERA_icons_artboarded

Overvågning

I de næste 24-48 måneder, overvåger vi kategorien og dokumenterer de realiserede besparelser. Disse besparelser danner grundlag for vores honorar.

Lokal viden, global rækkevidde

Vores eksperter

Dette er et udpluk af vores kunder