Meeting over a clipboard

Hvem er ERA Group?

Lokal viden, global rækkevidde

Som en af verdens førende specialistgrupper inden for omkostningsstyring optimerer ERA Group dine forretningsomkostninger og finder innovative løsninger, som bedst opfylder virksomhedens behov. De resulterende besparelser er produktet af vores omfattende ekspertise, professionelle forhandlinger med leverandører samt, vurdering af deres ydelser kontra dine behov i løbet af hele samarbejdsperioden med ERA Group, – og du bevarer kontrollen ved hjælp af vores transparente omkostningsstyringsproces.

Hovedparten af vores arbejde sker uden for dit kontor. Vores processer, ressourcer og systemer sikrer minimal påvirkning af dine interne ressourcer. Vi overvåger leverandørens ydelser i løbet af en periode, for at sikre, at alle besparelser realiseres, holdes kørende og endda forbedres over tid. Gennem hele processen samarbejder vi med dig på et fuldt gennemsigtigt grundlag, så du kan bevare kontrollen over alle de vigtigste aspekter af engagementet.

Sådan arbejder vi

Analyse

For hver af de udvalgte omkostningskategorier forbereder vi en rapport, som beskriver jeres nuværende situation, mht. proces, forbrug, priser og leverandøraftaler.

Markedsundersøgelse

Baseret på vores ekspertise og markedskendskab præsenterer vi dig for en rapport som synliggør og kvantificerer jeres besparelsespotentiale.

Nominering og implementering

Vi faciliterer implementering af jeres valgte optimeringsløsninger.