Person using a touch screen phone

Omkostningsreduktion i Telekommunikation og IT

Telekommunikation og IT

Organisationer af alle størrelser og på tværs af alle brancher er afhængige af telekommunikations- og IT-tjenester til at bibeholde kommunikation blandt personalet og med deres kundegrundlag og til at holde trit med de teknologiinnovationer, der hele tiden udvikler sig.

Det kan imidlertid være vanskeligt at fastlægge, om dine aktuelle priser på telekom, software, digital lagring og IT-tjenester er konkurrencedygtige. ERAs konsulenter sætter specialiseret teknologierfaring på bordet for at hjælpe kunderne med styring af omkostninger til telekommunikation og IT, idet de analyserer udgifterne for at afdække mulige omkostningsbesparelser.

Denne samlede indsats driver værdien op for skalerbar forretningsvækst.

Kontakt os

Start Her

Telekommunikation

Selvom EU er i gang med at standardiser mange telekommunikationsydelser og definere maksimum priser, så kan den hårde konkurrence og de små forskelle i abonnementer gemme på store besparelsesmuligheder.

Expense Reduction Analysts hjælper dig med at vælge de bedste løsninger, som dækker dine behov og reducerer dine omkostninger.

IT

Ikke alle virksomheder har i dag en komplet IT afdeling in-house.

Mange har outsourcet dele eller det hele. Expense Reduction Analysts tilbyder dybdegående viden omkring den teknologiske udvikling, der kan hjælpe din virksomhed – til en lavere pris.

Find ud af, hvem vi er, og hvordan vi arbejder

Hvem er vi